Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №44 Харківської міської ради"

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей


Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

ПРАВИЛА

 поведінки здобувача освіти

 

Правила поведінки здобувача освіти КЗ «ДНЗ №44» розроблені на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статуту  КЗ «ДНЗ №44».

         Дотримання правил поведінки здобувача освіти КЗ «ДНЗ №44» є обов’язковим усіма категоріями учасників освітнього процесу з моменту прийому до закладу освіти.

 

Здобувач освіти закладу дошкільної освіти повинен дотримуватись таких правил:

1. Приходити вчасно в заклад дошкільної освіти.                   

2. Вітатися з усіма працівниками закладу.

3. Дотримуватися вимог безпеки.

4. Повідомляти про погіршання стану здоров’я.

5. Берегти іграшки, майно та книги.

6. На прогулянці не бруднити одяг,  ділитися іграшками.

7. У  групі голосно не кричати та не бігати.

8. Не ображати інших дітей.

9. Слідкувати за станом свого одягу.

10. Мати особисті носові хустинки.

 

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 - виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

 -    забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

  - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

-  виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

 - своєчасно (негайно або заздалегідь) повідомляти вихователя закладу дошкільної освіти про спізнення, відсутність, хворобу або травмування  дитини;

-  виявляти повагу до честі та гідності дітей працівників закладу дошкільної освіти;

- не приносити до закладу дошкільної освіти солодощі, фрукти, іграшки та інші коштовні предмети;

- приводити дитину в заклад дошкільної освіти після перенесеного захворювання, тільки за наявності довідки від лікаря;

- приводити дитину в заклад дошкільної освіти чистими, одягненими охайно та за сезоном;

- не одягати на дітей і не приносити до закладу дошкільної освіти прикраси, ланцюжки, ліки, гострі, колючі, вибухонебезпечні та отруйні речі - все те що загрожує життю і здоров`ю дитини, або може бути втраченими;

- за добу повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності;

- особисто (у тверезому стані) приводити і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років, дотримуватись режиму роботи  групи;

- не приводити до закладу дошкільної освіти дитину з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювання;

- відвідувати загальні та групові збори;

 -  своєчасно, до 15 числа, сплачувати за харчування дитини в закладі дошкільної освіти.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти зобов’язані:

-  виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності та  культури;

- виконувати накази та розпорядження директора;

- інші  обов’язки, що визначені законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», цим статутом, правила внутрішнього розпорядку, умовами трудового договору закладу дошкільної освіти.