Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №44 Харківської міської ради"

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей


Звіт 2013-2014

Звіт діяльності керівника комунального закдаду "Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №44 Харківської міської ради" перед колективом та громадскістю

 

Шановні співробітники та батьки!

 

 

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у закладі

 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:  Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 №1/9-711), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 № 1/9-811); Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція), коментар до Базового компоненту дошкільної освіти,  програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», програма розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; статут ДНЗ №44 та річний план роботи ДНЗ № 44 на 2013 - 2014 навчальний рік та іншими.

 Педагогічними кадрами дитячий садок укомплектовано, але у закладі існує вакансія практичного психолога,  медичне обслуговування здійснює старша медична сестра Відінєєва Людмила Василівна.    

Навчально-виховний процес у закладі забезпечують 4 педагоги:

     - 4 - мають вищу педагогічну освіту;

    - 2-  спеціаліст 2 –ї категорії;

    - 2- педагоги –  9 тарифного розряду

       Якісний склад педагогічних працівників свідчить про те, що добір та розстановка педагогічних кадрів відповідає вимогам. Але необхідно проводити подальшу роботу з педагогами щодо підвищення кваліфікаційної категорії.

  Адміністрацією закладу приділялась  увага підвищенню рівня науково-методичної підготовки фахівців: вихователі   систематично відвідували методичні об’єднання району.

 

 Забезпечення гарантованого права громадян

на отримання дошкільної освіти

 

Впродовж літнього періоду 2012 – 2013 навчального року педагогічним колективом проводилася робота щодо залучення дітей дошкільного віку до навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі на 2013 – 2014 навчальний рік.

Проведено облік та складено списки дітей віком до 6 років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом. З’ясовано, що мешкало у мікрорайоні 240 дітей дошкільного віку (більше на 12, ніж минулого року – 228 дітей).

На базі дошкільного навчального закладу працює консультативний центр для батьків. Згідно до річного плану роботи закладу та плану роботи консультативного центру впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків.  Дітей, що не відвідують дошкільні навчальні заклади та їх батьків було залучено до участі в музичних, театральних, спортивних святах та розвагах, презентаціях закладу, Днях відкритих дверей.

Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

 

 Аналіз результатів організації освітньо-виховного процесу

 

         Протягом 2013 – 2014 навчального року навчально-виховний процес  комунального закладу  «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №44» був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формування екологічної свідомості на основі сучасних інноваційних технологій» та головних річних завдань:

1.     Збереження психофізичного здоров’я дошкільників шляхом організації нетрадиційних форм фізичного виховання, через впровадження здоров’яформуючих технологій.

2.     Формування екологічних знань дітей шляхом інтеграції завдань екологічного змісту в ігрову діяльність дітей.

3.     Систематизація роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дітей.    

 

       Аналіз планування роботи за минулий рік показав, що в дошкільному навчальному закладі дотримуються таких принципів, як систематичність, актуальність, конкретність, динамічність, об'єктивність. Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану роботи.

В річному плані, відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання  та виховання дітей, планувалося вивчення загального стану навчально-виховного процесу у формі комплексної та тематичних перевірок, попереджувального, вибіркового, епізодичного, оперативного контролю. Ці види контролю забезпечили вивчення діяльності всіх педагогів, помічників вихователів, злагодженість, систематичність роботи всього колективу.

     Протягом  2013-2014 н.р. колектив дошкільного закладу поглиблено працював над розвитком мовленнєвої компетентності дошкільника з урахуванням вимог програми виховання і навчання дітей від двох до семи  років «Дитина».    Вихователі дошкільного навчального  закладу створили такі умови, які сприяли розвитку усіх психічних функцій: сприйняття, уваги, пам’яті, мислення. При цьому особливе значення приділялося розвитку фантазії, уяви, творчих здібностей. Необхідною умовою навчання протягом року виступала організація самостійної пошукової діяльності, тому навчальний матеріал подавався не у виді готових знань, а у вигляді проблем, що спонукали дошкільників до самостійного пошуку, самостійного вирішення, «відкриття».

Для покращення роботи колективу з формування мовленнєвої компетентності дошкільників в методичному кабінеті були підібрані різноманітні матеріали на допомогу вихователям, а саме: методичні рекомендації, поради по впровадженню авторських методик М. Зайцева, і  матеріали, які можна застосовувати в роботі з батьками, і добірки конспектів занять та розвиваючих ігор, а також  каталог статей з періодичних видань по даній темі.

Реалізація задач з формування мовленнєвої компетентності дошкільників на засадах авторської методики М. Зайцева "Рідна мова" здійснювалась через різні форми методичної роботи з кадрами.  Це питання розглядалось на нараді при завідувачі,  протягом року проводились консультації  наставників для спеціалістів, які тільки опановують методику М. Зайцева, семінари, семінари-практикуми, проводились колективні перегляди занять  в різних групах,  а результати роботи проаналізовані під час комплексної перевірки та тематичного контролю.

          На нараді при завідувачі були визначені шляхи для формування мовленнєвої компетентності дошкільника  на засадах авторської методики

 М. Зайцева" Рідна мова".  Таке визначення дало змогу урізноманітнити зміст методичної роботи з цього питання.   Визначено форму накопичення фактичного матеріалу (конспекти,  нотатки, плани тощо), поставлено кінцеву мету (відкриті заняття, виступи на нараді при завідувачі, самоаналіз занять).

Робота з дітьми теж  урізноманітнювалась, враховуючи всі лінії розвитку дошкільника виділені програмою виховання і навчання дітей від двох до семи  років «Дитина». Для результативного впровадження методики М.Зайцева «Рідна мова» вихователі дошкільного закладу використовували дві основні форми роботи: індивідуальну та групову, які в свою чергу, включали: самостійну пізнавальну активність, взаємонавчання, ігри, заняття, міні-заняття. Педагоги дотримувалися основних принципів роботи з дітьми за методикою М.Зайцева:

1.     Індивідуальний підхід у навчанні

2.     Максимальна наочність у навчанні

3.     Від конкретного до абстрактного

4.     Одночасний розвиток мовлення дітей з навчанням їх читати.

5.     Шлях до читання через письмо.

6.     Використання всіх видів пам’яті.

7.     Складовий принцип  навчання читання, відмова від фонетичного

Рідна мова є основою навчання і виховання дошкільнят в дошкільному закладі, тому вже багато років педагоги навчають читанню українською мовою одночасно з розвитком мовлення за методикою М.Зайцева. Аналіз роботи з питання підготовки  дітей дошкільного віку до навчання в школі та  мовленнєвий розвиток шляхом впровадження методики М. Зайцева, який був проведений під час комплексної перевірки  та тематичного контролю показав, що, працюючи за методикою М. Зайцева " Рідна мова" зацікавлювати малюків читанням можна і треба, бо розвиток мовлення і навчання читання відбувається паралельно. Знаходячись в умовах двомовності, дошкільнята всіх вікових груп добре розуміють українську мову, на достатньому рівні відповідають на запитання, запам'ятовують вірші, володіють правилами мовленнєвої поведінки у стандартних комунікативних ситуаціях (вітання, прощання, прохання, вибачення).

Вихователь Романенко О.М. гр. № 1 (4-й рік життя) протягом року  вчила дітей спілкуватись один з одним, обмінюватися інформацією, спільно вирішувати проблеми, моделювати ситуації, оцінювати дії інших дітей і власну поведінку.  

Вихователь Штефан Т.М. гр.№2 (5,6-й рік життя) працюючи за методикою М. Зайцева   "Рідна мова" добивалась розвиваючого ефекту цієї технології завдяки використанню всіх видів пам'яті, максимальній наочності. Вона створювала комфортні умови навчання, в яких дитина відчувала свою успішність, інтелектуальну спроможність, систематично планувала роботу з розвитку українського мовлення.

Діти мають достатній словарний запас українських слів, знають прислів'я, приказки, казки, намагаються вірно будувати речення та висловлювати думку українською мовою, читати  окремі слова, маленькі речення.

Вихователі три рази на рік проводили роботу з визначення рівня компетентності дітей у сферах життєдіяльності та рівня засвоєння ними програмового матеріалу. Старшими дошкільниками засвоєні програмові завдання з грамоти. Діагностика виконання програмових вимог з розвитку мовлення засвідчила, що діти мають добре сформовану мову, уміють усіма доступними вербальними способами дійти узгодженості з партнером по спілкуванню, але не всі діти можуть вести діалог на запропоновані теми, використовувати різні форми діалогу; не всі діти вживають у мовленні різні частини мови, узагальнюючі поняття.  

Упродовж  року колектив працював над проблемою   «Збереження психофізичного здоров’я  дошкільників шляхом організації нетрадиційних форм фізичного виховання, через впровадження здоров'яформуючих  і  здоров'язбережувальних технологій». В методичному кабінеті підібрана методична література, яку вихователі використовували в своїй роботі, складені методичні рекомендації та поради для вихователів, підібрані цікавий роздатковий та демонстраційний  матеріали, що  використовувалися під час занять, ігор,  спортивних розваг, свят та бесід з вихованцями на дану тему. В дошкільному закладі в спортивних куточках було поновлено та відремонтовано багато різноманітного нетрадиційного обладнання, що використовуються  для оздоровлення дітей.

Вихователями Романенко О.М., Штефан Т.М. виготовлені матеріали для  проведення  спортивних ігор та розваг, а також занять з використанням елементів методики М. Єфименка “Театр фізичного виховання” за сюжетами казок .

Це питання розглядалось на педагогічній раді, де були означені форми роботи з вихователями, дітьми та батьками, протягом року проводилися цікаві відкриті заняття длябатьків, колективні перегляди різноманітних видів оздоровлення та загартування дітей з використанням здоров’язбережувальних технологій, а результати роботи проаналізовані під час тематичної перевірки.

Аналіз стану роботи по оздоровленню дітей дошкільного віку через використання здоров'яформуючих і здоров'язбережувальних технологій показав, що всі педагоги працювали над створенням умов для збереження психофізичного здоров’я дітей. В роботі дошкільного закладу використовувались такі форми роботи направлені на формування та збереження здоров'я вихованців, як:  авторська методика М. Єфіменка “Театр фізичного виховання та оздоровлення”, дозована ходьба та біг, піші пероходи, кольоро-, казкотерапія, полоскання  порожнини рота та горла відварами трав та сольовим розчином,  ходьба босоніж по шипо-сольовій доріжці, повітряні ванни .  Відчуття  психологічного комфорту, радість від використання цікавого нетрадиційного обладнання сприяли емоційному розвитку дошкільнят. Всі групи користувались музичними центрами  для музичного супроводу гімнастики пробудження та хвилинок відпочинку,  що сприяло емоційно позитивному настрою дітей.

Вихователі Романенко О.М., Штефан Т.М.  намагалися через  спілкування  дітей з природою та використання ії терапевтичного ефекту, не тільки оздоровлювати дітей, а й знайомити з основами валеологічних знань, правилами безпечної, здоров’ядоцільної поведінки.

Заслуговує на увагу досвід педагогічної роботи вихователя гр № 2(5.-й р.ж.) Штефан Т.М., яка  активно використовувала в роботі з дітьми казкотерапію, на прикладі улюблених  казкових героїв намагаючись привести приклади здорового та безпечного життя, через відтворення казкових ситуацій дітьми не лише розвивати їх мовлення та мислення, а й допомогти позбутися «дитячих» страхів, подолати труднощі в сприйнятті себе як цілісну особистість, що існує в співдружності з оточуючим світом.

Вихователь гр. № 1 ( 3,4-й р.ж.) Романенко О.М. творчо використовувала у своїй роботі методику М. Єфименка “Театр фізичного виховання дошкільників” не тільки розвиваючи малюків фізично, а й   створюючи емоціонально-позитивний настрій у дітей.

Вихователі всіх груп протягом року займалися з дітьми  дозованої ходьбою (група 3-го, 4-го року життя) та дозованим бігом (група 5-го та 6-го року життя),  що вважаються фахівцями однією з найефективніших методик оздоровлення дошкільників.

Під час осінньо-зимового сезону  вихователі використовували таку загартовуючи процедуру, як полоскання горла відварами трав та розчином морської солі. До того ж  цілий рік діти ходили босоніж по шипо-сольовій доріжці, що допомагала не лише загартовувати дітей, а й являлась профілактикою плоскостопу.

Достатньо уваги вихователі приділяли вихованню культури поведінки особистості, поглиблено працювали над  закладенням основ соціальних почуттів: поваги, людяності, відповідальності, справедливості,  співчутливості до горя та хворобливих станів інших істот – без яких жодна особистість не може вважатися «духовно» здоровою.

В роботі з батьками педагоги  намагалися залучити їх до участі в суспільному житті групи, дошкільного закладу; батьків запрошували до участі у спортивних святах та розвагах для дітей і дорослих; в батьківських куточках протягом року розміщалися консультативно-інформаційні матеріали, рекомендації щодо використання  здоров’язбережувальних технологій в оздоровленні дітей, соціокультурної компетенції дошкільників, ролі сімейного впливу та прикладу дорослих на психофізичний розвиток дітей.

Аналіз,   проведений під час тематичної перевірки показав, що у результаті створення цілісної оздоровлювальної спрямованості через впровадження здоров’яформуючих та здоров’язбережувальних технологій для кожного вихованця в дошкільному закладі спостерігається стабільне покращення показників здоров’я дітей.

Разом з тим результати перевірки засвідчили деякі недоліки : потребує серйозного поліпшення впровадження диференційованого підходу до дітей з різним рівнем фізичної підготовки та психічними  особливостями; недостатньо уваги приділялось реалізації принципу самоактивності, саморегуляції, а отже, не у всіх дітей в достатній мірі розвинулися суб'єктивні  емоційні та фізичні характеристики; недостатньо уваги приділяється  урізноманітненню форм роботи з батьками по організації умов для використання здоров’язформуючих та здоров’язбережувальних технологій для оздоровлення дітей .

 

Робота педагогічного колективу протягом року була направлена на   формування екологічної компетентності дошкільників та засвоєння основ екологічної поведінки  дітьми зумовлювалось спрямованістю виховного процесу на створення елементарної бази для засвоєння дошкільниками відповідно до  вікових особливостей та різних видів соціального досвіду системи цінностей суспільства, морально-етичних норм, традицій, що стосуються  світу природи.

Заслуговує на увагу досвід педагогічної роботи вихователя гр. № 2 (5,6-й р. ж.) Штефан Т.М., яка на заняттях і у повсякденному житті активно працювала  з дітьми в природі, відносячись до неї, як  до об'єкту пізнання, сфері активної діяльності, відчутнішої частини дитячого життя. Разом з тим вихователь дійшла висновку, що природа сама собою не виховує, а виховує тільки активна взаємодія дитини з природою.  Цей висновок дав змогу таким чином організувати працю дітей в природі, щоб вони якнайбільше часу мали на активні дії в природі. На ділянці дошкільного закладу облаштували екологічну стежину де діти мали змогу не лише милуватися плодами своєї праці, а й пізнати ціну краси навколишнього світу, дізнатися скільки праці необхідно затратити на створення приємного оточення.  Все це сприяло усвідомленню дітьми необхідності трудової активності, готовності до соціальної творчості.

Під час вивчення системи роботи з  формування екологічної компетентності дошкільників вихователь  продемонструвала творчі наробки, накопичені під час роботи з дітьми. Зокрема, виготовлені дошкільниками  разом з вихователем та батьками книжки-малюнки  за сюжетами оповідань та казок про природу. Вихователь ефективно працювала не лише над формуванням  екологічного світогляду  в дитячому колективі,  а й намагалась прищепити дітям любов до краси рідного краю.

Вихователь гр. № 2 (5,6-й р.ж.) ШтефанТ.М., підготувала   заняття    для   колективного   перегляду  з    використанням   творів В. Сухомлинського, де спонукалиа дітей розв’язувати задачі з «живого задачника», намагаючись дати дітям знання про взаємозв’язок  та незворотність природних явищ та дій людини в природі.

В роботі з батьками  всі педагоги   дошкільного закладу намагались залучити їх до участі в суспільному житті групи, дошкільного закладу; батьків запрошували до участі у тематичних ранках, виставках сумісної творчості дітей і дорослих; в батьківських куточках розміщалися консультативно-інформаційні матеріали, рекомендації щодо формування екологічної компетентності дошкільників.       

Але разом з позитивним виявленні деякі недоліки: мало уваги приділялось саме вихованню екологічного світогляду та екологовідповідної поведінки; не завжди  художнє слово добиралося вихователями  у відповідності до  природничого та соціального досвіду дітей.

Діагностика, яка проводилась в старших групах  показала, що у дітей, яким на 1 вересня виповнюється 6 років, сформована позитивна мотивація до навчання в школі,  вони мають стійкий потяг до знань та  розвинену творчу компетентність, у дошкільників розвинуті психічні процеси,  достатній рівень працездатності, вони уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді і відповіді однолітків. Таким чином, можна стверджувати, що діти, яким на 1 вересня виповнюється 6 років, повністю підготовлені до навчання у школі. Для ефективного всебічного вивчення кожної дитини і з'ясування напрямків роботи з вихованцями впродовж навчального року було проведено зрізи знань за лініями розвитку програми «Дитина».

Аналіз роботи з сім’єю та школою

      Протягом навчального року проводилися різноманітні форми роботи з батьками: збори, консультації, бесіди, свята, періодично переоформлені календарі  та папки-пересувки, один раз на квартал проводились виставки дитячих робіт з образотворчого мистецтва та виставки  спільних робіт дітей та батьків. Педагогічний колектив проводив планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагував здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Їх знайомили з основними задачами над якими працює дошкільний заклад, запрошували до перегляду занять та участі у тематичних ранках, розвагах тощо. Упродовж року  проводились засідання “Школи молодих батьків”, що підвищило  рівень обізнаності батьків  по догляду за дітьми, знайомили їх з основними напрямками дошкільної освіти та роботи дошкільного закладу.

       Аналіз анкетування батьків, яке проводилось у всіх групах , свідчить про такі результати роботи дошкільного навчального закладу у співпраці із сім’ями вихованців :

·         88% батьків   відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; 

·         79% батьків задовольняє  рівень професійної майстерності педагогів, які працюють з дітьми , і їхнє ставлення до дітей;

·          86% батьків  позитивно оцінюють умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей;

·          високий рівень задоволення роботою дошкільного навчального закладу і його педагогічним колективом мають 83% опитаних батьків, середній рівень – мають 17%, низький - 0%.

     Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з ЗОШ №48. Співпраця закладу і школи відбувається згідно спільного плану роботи.  Були проведені загальні батьківські збори з участю представників школи. Проведені взаємовідвідування уроків в школі та занять в дошкільному закладі.  Дошкільний заклад приймав участь у святах школи  «Перший дзвоник» та «Прощання з буквариком».

    Але не зважаючи на тісну  співпрацю з ЗОШ №48, тільки 7 дітей  (64%) дітей старшої дошкільної групи пішли до першого класу  школи,  у минулому році усі діти пішли до ЗОШ №48.

      У наступному навчальному році слід звернути на це увагу, запланувати більше заходів за участю батьків та вчителів школи.

 

 

 Аналіз роботи з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму

 

Протягом навчального року належна увагу приділялась технологіям роботи з безпеки життєдіяльності. Для реалізації прав дитини на безпеку життєдіяльності в дошкільному закладі підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров’я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини»,були оформлені куточки: «Великі права маленької дитини», «Права очима дитини».  Тижні безпеки, якиі проходили в дошкільному закладі показали, що діти мають необхідні знання з попередження травматизму та цивільної оборони, знають, як діяти у небезпечних ситуаціях і що може зашкодити їх життю. Під час весняного «Тижня безпеки дитини» проведено практичний тренінг з евакуації вихованців і працівників ДНЗ на випадок надзвичайної ситуації. За результатами проведеної навчальної евакуації зроблено висновок про необхідність додаткового відпрацювання своєчасного інформування про надзвичайну ситуацію та порядок і послідовність дій під час евакуації.

Отримані вихованцями знання сприяли тому, що протягом навчального року випадків травматизму серед дітей дошкільного закладу не було.

 

 Аналіз захворюваності дітей

З метою регулювання питання стосовно захворюваності та відвідування дітьми дошкільного закладу,проведено аналіз захворювання та відвідування за 2013 рік, який показав, що рівень захворювання та відвідування за цей період дає у процентному відношенні наступні показники, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

№ групи

Вихователі, які працювали в групі у звітний період

Кількість днів, пропущених однією дитиною через хворобу

Кількість днів, пропущених однією дитиною через інші причини

Відсоток відвідуваності

%

1

Романенко О.М.

    3,95            

6,6

65

2

Штефан Т.М.

     1,04

               5,5

69

 

Середній показник відвідуваності становить 67%, в минулому році цей показник становив 63%. Кращі показники відвідування в групі
№ 2(69%).

 

 

 

Кількість днів, пропущених через хворобу, становить 2,43 днів.
 При аналізі видів захворюваності з’ясувалося, що найбільші показники захворювання на гострі вірусні інфекції.

Такі показники свідчать про те, що вихователі приділяли значну увагу щодо пошуку шляхів зниження захворюваності: систематично проводили загартування повітрям та водою, не обмежували перебування дітей на свіжому повітрі, проводили профілактичну роботу в період загострення респіраторних захворювань.

Організовано систематичний контроль медичним праівником закладу за станом здоров’я дітей,їх фізичним розвитком та руховою активністю.У наступному навчальному році пропонується продовжувати роботу в даному напрямку та посилити контроль за збереженням санітарного та епідеміологічного оточення в усіх вікових групах; активізувати роботу з батьками щодо надання знань та рекомендацій з питань профілактики інфекційних захворювань серед дітей дошкільного віку.

 

Аналіз роботи щодо організації харчування

 

Велике значення для повноцінного  фізичного та розумового розвитку дошкільників має   раціональне харчування.

Аналіз харчування дітей в дошкільному закладі показав, що діти отримають повноцінне раціональне харчування. В усіх вікових групах дотримується режим 3-х разового харчування на основі складеного та затвердженого режиму дня (окремо для кожної вікової групи). 

        Виконання натуральних норм– основний показник оцінки ефективності  створеної системи раціонального харчування в дошкільному закладі. Для поточного контролю за виконанням норм харчування сестрою медичною старшою  вівся Журнал виконання натуральних норм. На підставі даних цього Журналу кожні десять днів проводився аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. Кожного місяця підводився підсумок по виконанню норм харчування і виводився відсоток .

 

Виконання натуральних норм харчування за 2013-2014 н.р.

 

 

Аналіз виконання норм основних продуктів харчування порівняно із минулим роком показав: в цілому виконання норм складає 74,6%:

        Крім того, обов’язково проводився розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів, вуглеводів) відповідно до хімічного складу та енергетичної цінності продуктів харчування  згідно з діючою Інструкцією.

   З метою профілактики йодозалежних захворювань, дошкільний  навчальний заклад був забезпечений йодованою сіллю. 

       В  дошкільному навчальному закладі робота адміністрації з організації харчування з працівниками здійснювалася послідовно і систематично. Робота адміністрації відображена   в місячних планах завідувача та сестри медичної старшої (бесіди, інструктажі, рекомендації). Окремо використовувалися засоби наочної агітації, наприклад, санбюлетні та спеціальні тематичні плакати.

Сестрою медичною старшою проводяться заняття по гігієні харчування, тестування працівників харчоблоку та технічних працівників, спеціальні бесіди та інструктажі, були розроблені пам’ятки для помічників вихователів з цього питання. Питання харчування дітей розглядалося на засіданнях ради закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах, конференціях. Середня вартість харчування дітей за 2013 – 2014 навчальний рік відповідно до нопмативних вимог.

З метою поліпшення роботи по організації харчування дітей у наступному навчальному році планується:

·        проводити корекцію харчування кожні 10 днів;

·        аналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

·        здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильністю зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

 

 

Аналіз роботи щодо соціального захисту неповнолітніх, дітей пільгових категорій  та дітей з особливими потребами

     У річному плані роботи на 2013-2014 навчальний рік до розділу „Соціальний захист неповнолітніх”, було внесено заходи щодо забезпечення прав дитини та визначено напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту. Державна політика щодо захисту прав дитинства реалізовувалась за такими напрямками:

- забезпечення прав дитини на дошкільну освіту, здоров*я та соціальний захист;

- створення умов для повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини.

В дошкільному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Інформація з питань охорони прав дитинства та соціального захисту неповнолітніх своєчасно доводиться до відома учасників навчально-виховного процесу, про що свідчать протоколи засідань ради закладу, нарад при завідувачі, батьківських зборів:

 Протягом 2013-2014 навчального року у дошкільному  закладі виховувалось 2-є дітей напівсиріт та 1-а дитина батьки якої позбавлені батьківського піклування.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази

навчального закладу №44

          Протягом року батьками була надана допомога у вигляді різноманітних матеріалів, необхідних для нормального функціонування дитячого закладу в період з 01. 08.2013 по 01.08.2014. Всі надані матеріальні цінності оприбутковані та поставлені на прихід через бухгалтерію Червонозаводського РУО.

 Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:  замінено вхідні двері у гр.№ 2 – 5000 гривень. Ремонт медичного кабінету -2000 гривень.  Закуплені дитячі меблі у групі №1, тримісні шафи для одягу дітей гр.№2 - 2000 гривень. Замінені у групових кімнатах гр.№1,2 радіатори опалення - 7000грн. Придбано новий холодильник на харчоблок – 2000 гривень, килимове покриття у гр.№2- 1500грн., установлено пожежну сигналізацію- 3800грн.   

Усього на суму: 23300грн.

     На виконання санітарно-гігієнічних вимог у заклад було придбано миючі дезинфікуючі  засоби, пральний порошок для прання білизни на що були виділені кошти батьківським комітетом .

    Для покращення методичної роботи в закладі, розвитку дітей, поповнено методичний кабінет посібниками, дидактичними матеріалами.

            Для проведення ремонтних робіт в заклад придбано фарби, вапно, водоемульсійну фарбу, пензлики, щітки, цемент,  проведено заміри опору контурів заземлення на що витрачено понад 4 тис. грн  батьківських коштів..

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року,листів Управління освіти Харківської міської ради № 037/08-19 від 21.06.06р., в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян. Всі звернення громадян фіксуються у  «Книзі прийому громадян». В 2013-2014 навчальному році  всі звернення були з приводу прийому дітей в ДНЗ. На даний час  всі звернення мають позитивний результат.

На мій погляд, роботу нашого  колективу протягом року можна охарактеризувати як задовільну.

Хотілося, щоб ми разом і надалі працювали над удосконаленням результатів навчально-виховної роботи нашого закладу. Велика подяка всім батькам наших вихованців за розуміння фінансової неспроможності дитячого садка та активну грошову допомогу.

Сподіваємось на подальшу спільну працю і порозуміння.